schoonmaakadvies industriële vloeren

Dit schoonmaakadvies geldt voor industriële kunststof vloerafwerkingen in het algemeen en wordt u aangeboden door RS Kunststofvloeren.

De bedoeling van dit reinigingsprogramma is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat bent uw kunststof vloer schoon te houden.

Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt opgesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen representatief ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven.

Wij vertrouwen erop u middels dit advies een helpende hand geboden te hebben, bij het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer.

de reiniging

Dit reinigingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

 • de dagelijkse reiniging. reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging.
 • reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging

Wij adviseren de eerste reiniging pas uit te voeren, nadat de vloer ca. 7 dagen oud is.

1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer.

2. Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht.

Anorganisch vuil: vuil dat geen plantaardige of dierlijke oorsprong heeft zoals kalk en roest. Organisch vuil: vuil van plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals vetten, suiker, eiwitten, urine, etc. Deze inventarisatie is nodig om te bepalen welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde vloer dan moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.

3. Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden.

Voor anorganische vervuiling gebruikt men een zure reiniger (pH-waarde < 7) en voor organische vervuiling gebruikt men een alkalische reiniger (pH-waarde > 7). De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht bepaalt de sterkte van het reinigingsmiddel. Let op het volgende:

 • Sterk zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten. –
 • Het reinigingsmiddel moet niet zeep– of polymeerhoudend zijn.
 • Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.
 • Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststof vloer en de schrobmachine niet aan zal tasten.
 • Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de voorgeschreven verhouding te mengen.

Indien u zelf niet in het juiste middel kunt voorzien, vraag ons ernaar.

Wij hebben een gamma aan reinigingsproducten in ons assortiment en kunnen u de juiste producten van RS Kunststofvloeren adviseren, die het best aansluiten op de vloer en de omstandigheden waarin de vloer dient te worden schoongemaakt. De producten van RS Kunststofvloeren voldoen aan bovenstaande eigenschappen en zijn uitvoerig getest op kunststof vloeren.

4. Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.

Handschrobben plaatselijk: Is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben. –

 • Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het 10 – 15 minuten inwerken op de vervuiling.
 • Nadat de vloer is geschrobd, moet het water door middel van een waterzuiger verwijderd worden.
 • Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger.

Schrobzuigmachine:
Bij het gebruik van een schrobzuigmachine kan men de druk op de pad niet beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden. Een schrobzuigmachine wordt vaak gebruikt voor de dagelijkse reiniging. –

 • Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.
 • Bepaal vooraf de werkroute.
 • Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.
 • Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst zonder te zuigen. Laat het product 10 – 15 minuten inwerken en schrob nu de vloer nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

Eénschijfschrobmachine:
Bij gebruik van een éénschijfmachine kunt u de druk op de pad beïnvloeden. Hierdoor is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen.

 • Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water.
 • Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen vloer.
 • Laat het product 10 – 15 minuten inwerken. – Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.
 • Zuig het vuile water op met de waterzuiger.
 • Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met schoon water.
 • Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig.

5. Maak een keuze voor de te gebruiken borstel.

  • Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.

6. Als al het vuile water is opgezogen, is de vloer klaar voor gebruik.

Veel gestelde vragen over het onderhoud van kunststof vloeren.

U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug, stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Om te bepalen welke methode u gaat gebruiken dient u eerst te bepalen wat voor vervuiling er op de vloer zit.

Vervolgens kunt u de reinigingsfrequentie en producten kiezen. Stof kunt u beter droog verwijderen.

Het aangehechte vuil dient nat te worden verwijderd met de daarvoor bestemde schrob- en boenmiddelen.

Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat de vervuiling op de vloer voor 80 % uit losse deeltjes (stof e.d.) bestaat. De overige 20% bestaat uit vettige deeltjes. De vettige deeltjes zorgen voor het grootste deel van de zichtbare vervuiling.

Wanneer deze vettige deeltjes niet structureel goed verwijderd worden zal er zich een vies ogende sluier vormen aan het oppervlak van de vloer.

Voor het verwijderen van kalk en roest (anorganische vervuiling) dient men een ander reinigingsproduct te gebruiken dan waar dagelijks mee gereinigd wordt. Hiervoor is een zure reiniger nodig. Bij dit reinigingsmiddel moet men er echter ook op letten dat het geen residerende werking heeft (laat geen residu achter). Hiervoor heeft The Natural Way of Cleaning de Profi15 in het assortiment.

Door de vloer met het juiste reinigingsmiddel en de juiste materialen te reinigen. Afhankelijk van de belasting van de vloer (hoeveel mensen per dag de vloer belopen), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud gekoppeld moeten worden. Bijv. 1 x per week schrobben en 3 x per week moppen of 1 x per maand schrobben en 4 x per week moppen.

Het is het beste om op een kunststof vloer niet met olie geïmpregneerde doeken af te stoffen. De olie uit de doeken laat een minuscuul laagje achter op de vloer (residu). Dit residu trekt vuil aan en houdt het vast, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar wordt. De microvezel doek of de stofzuiger zijn een betere optie.

Waarschijnlijk reinigt u met de verkeerde middelen. Zowel het reinigingsmiddel als de materialen waarmee u reinigt beïnvloeden het resultaat van een schone vloer.

Gebruik een alkalische reiniger op basis van niet-zeephoudende tenzyden. Oftewel een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer. Dit zeepresidu zal namelijk het niet verwijderde vuil verzegelen met een filmlaagje (ook wel residu genoemd). Dit nieuwe filmlaagje heeft ook de eigenschap vuil vast te houden. Dit zal zichtbaar worden in de vorm van een sluierbevuiling over de vloer. Profi6 en Profi7 van The Natural Way of Cleaning zijn bijvoorbeeld reinigers die geen residu achterlaten op de vloer.

Zoals u wellicht weet zijn er duizenden soorten reinigingsmiddelen. Vaak is de informatie op het etiket erg summier, waardoor het moeilijk te zeggen is of het product een residu achterlaat. Het assortiment van RS Kunststofvloeren (FT60 en FT70), is een reeks van producten waarmee iedere soort van vervuiling is te verwijderen van de kunststofvloer zonder dat het de eigenschappen van de vloer beïnvloedt. Ook laten deze producten geen residu achter op de vloer, waardoor het vuil zich minder snel zal hechten aan de vloer. U zult de vloer langer mooi kunnen houden met relatief minder inspanning.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij een zware vervuiling kan dit tot 15 minuten duren. Bij zeer lichte vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen worden.

Ervan uitgaande dat een dergelijk product wordt gebruikt als eerder omschreven, kunt u het product als volgt aanmengen: Voor de eerste reiniging van de vloer of een periodieke schrobbeurt kunt u 500 ml product mengen met 10 liter water. Wanneer u het product gebruikt voor het dagelijks moppen van de vloer, kunt u (afhankelijk van de vervuiling) 150 – 300 ml product per 10 liter water mengen.

In principe kunt u alle dagelijkse reinigingsmiddelen als Andy, Ajax, Dreft, etc. gebruiken op de vloer. U zult hiermee alleen de oppervlaktevervuiling verwijderen en geen dieptereiniging bewerkstelligen. Bovendien zijn de meeste van deze producten zeephoudend, zodat u de vloer verzegelt met een zeepfilm, wat als gevolg heeft dat de vloer sneller vies wordt en in combinatie met water ook gladder (zie vraag “Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken”).

Een gladde kunststof vloer reinigen met een borstel heeft weinig zin. De haren van de borstel glijden over de vloer heen. Een schrobpad daarentegen reinigt dieper. Dit zal een veel beter resultaat tot gevolg hebben.

Wanneer er gereinigd wordt m.b.v. een schrobmachine raden wij u aan dit te doen in combinatie met een dikke rode pad. Deze pad heeft een gemiddelde hardheid, waardoor ze prima reinigende eigenschappen heeft, maar de vloer niet beschadigt (mits correct gebruikt). Voor het gebruik van een doodle-bug kan men volstaan met een blauwe pad.

Dit is een handschrobber bestaande uit de volgende onderdelen: steel, padhouder (12cm x 25 cm) en pad. Deze doodle-bug wordt vaak gebruikt om handmatig vlekken te verwijderen en om langs de plinten en in hoeken te reinigen.

Ja, de vloer kan ook gemopt worden. Vaak doet men dit met een Spaanse mop. Deze mop zal voornamelijk het vuil verplaatsen i.p.v. het op te nemen. Daarom adviseren wij een vlakmop te gebruiken. Deze heeft een beter vuilopnemend vermogen, zodat de vloer langer mooi blijft.

Door het gebruik van een goede inloopmat kunt u ervoor zorgen dat er veel van het vuil, dat u onder uw schoenen meeneemt, buiten blijft. Zorg voor een mat die gedeeltelijk een open rug heeft en gedeeltelijk een borstelende werking heeft. De mat dient groot genoeg te zijn, zodat u er meerdere stappen op kunt zetten. De open rug zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van het zand onder uw schoenen achterblijft op de mat voordat u de vloer betreedt.

Wanneer er met een zeephoudend reinigingsmiddel gereinigd wordt, blijft er een zeepresidu achter op de vloer. Dit residu houdt vuil vast, maar zorgt er ook voor dat de vloer gladder wordt. Wanneer er veel zeep op de vloer zit, kan men zelfs uitglijden wanneer er water op de vloer ligt. Om de vloer weer stroef te krijgen dient de vloer met de voorgeschreven middelen gereinigd te worden. Zie de vraag “Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?”

Afhankelijk van de hardnekkigheid van de sporen, het eerder besproken reinigingsmiddel even in laten werken. Na de inwerktijd de vloer boenen met een doodle-bug en/of een schrobzuigmachine.

Vloer direct afnemen met een keukendoekje. Wanneer de vlek al enigszins is opgedroogd, de vlek afnemen met het voorgeschreven reinigingsmiddel i.c.m. een schrobpad (oftewel doodlebug)

Wanneer u krasjes op uw vloer ziet, betekent dit in de meeste gevallen dat u het vuil ziet dat in de krasjes zit. Wanneer de vloer volgens de voorschriften gereinigd wordt, dan is er geen vuil meer in de krasjes aanwezig, waardoor krasjes veel minder zichtbaar zijn. De krasjes zijn niet te verwijderen uit een vloer, wél het vuil dat erin zit.

Ja, hiervoor kunt u contact opnemen met The Natural Way of Cleaning.

Lees ook de vraag: “Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken”. Het is belangrijk dat er een alkalische reiniger gebruikt wordt met een laag loogpercentage, welke geen zeeplaagje achterlaat op de vloer. Het probleem is dat deze eigenschappen bijna nooit op het etiket vermeld worden. The Natural Way of Cleaning heeft reinigingsmiddelen die speciaal voor uw soort vloer is ontwikkeld. U kunt bij The Natural Way of Cleaning navragen waar deze producten te koop zijn.

Wanneer de vloer is opgeleverd is het verstandig om hem voordat hij in gebruik genomen wordt eerst als volgt te reinigen: Verwijder het losse vuil door middel van stofwissen of stofzuigen. Schrob de vloer eenmalig met het voorgeschreven reinigingsmiddel om eventuele vettige vervuiling vanuit de bouw te verwijderen. De vloer een keer naboenen met schoon water, daarna droogzuigen.

achtergrond informatie

Wij geven u graag wat meer achtergrondinformatie bij de hiervoor beschreven reinigingsadviezen. Vandaar dat we nu nog dieper ingaan op bepaalde feiten en technieken.

Soorten vuil:
Voordat u een vloer gaat reinigen, moet u ongeveer weten wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten. Als men specifieke sectoren buiten beschouwing laat, zal de gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil als volgt zijn:

 • Los vuil (dit is ongeveer 80 % van de vervuiling)
 • Aangehecht vuil (ongeveer 15 %)
 • Sterk aangehecht vuil (5 %)

Het is belangrijk om te weten dat men droog vuil ook altijd droog verwijdert. U dient voordat de vloer nat wordt gereinigd, eerst het losse vuil van de vloer te verwijderen. Dit bijvoorbeeld door stofzuigen, reiniging met kleefdoeken of door te vegen. Het nadeel van vegen is dat alleen de grove losse deeltjes worden verzameld. De kleine losse stofdeeltjes waaien op en komen weer op de geveegde vloer terecht.

Als de vloer nat wordt gereinigd, nadat het losse vuil verwijderd is, zal er uiteindelijk een veel schoner resultaat zijn dan wanneer het losse vuil ook nat wordt gereinigd. Het goed reinigen van het losse vuil dient niet alleen het optische effect maar ook het behoud van de vloer.

Het is ons advies een goede mat met een “open rug “ neer te leggen buiten bij de ingang. Hierdoor wordt deels voorkomen dat het grove vuil naar binnen wordt gelopen.

Wat men vaak ziet is dat er direct gemopt wordt zonder eerst het losse vuil te verwijderen van de vloer. Het losse vuil wordt dan van de ene kant naar de andere gezwiept en blijft vervolgens weer liggen op de vloer.

Een goede reiniging begint altijd met het verwijderen van het losse vuil ! 

Voor het verwijderen van aangehecht vuil zal altijd gebruik gemaakt moeten worden van water of een oplosmiddel, al of niet gecombineerd met een reinigingsmiddel in combinatie met het juiste schoonmaakgereedschap.

Het vuil is altijd onder te verdelen in twee categorieën:

A. Organische vervuiling
B. Anorganische vervuiling

Organisch wil zeggen; we hebben te maken met stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Enkele voorbeelden zijn: vetten, zetmeel, suiker, eiwitten, urine, enz.

Anorganisch wil zeggen: alle stoffen die niet afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stenen, zand, metalen en metaaloxiden.

De meest voorkomende anorganische vervuilingen zijn kalk en roest.

Deze inventarisatie is nodig om vast te stellen wat voor soort reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Voor organisch vuil zal er een alkalische reiniger gebruikt moeten worden, terwijl er voor anorganisch vuil juist een zure reiniger ingezet moet worden.

Eerste reiniging van een nieuwe vloer

Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de vloer in dit stadium meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen. Het oppervlak kan een beetje vettig aanvoelen en heeft de eigenschap vuil aan te trekken. Als deze eerste reiniging niet goed wordt uitgevoerd zal er bij het verdere onderhoud meer moeite gedaan moeten worden om de vloer schoon te houden.

De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch product, dat de eigenschappen heeft die eerder genoemd zijn in dit advies. Voor het beste resultaat wordt er een éénschijfmachine gebruikt, met een rode pad. Na het schrobben wordt de vloer afgezogen met een waterzuiger waarna de behandeling nog eens herhaald wordt met alleen water.

Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer ca. 7 dagen oud is.

Handmatige reinigingssystemen:
Op de markt zijn vele systemen verkrijgbaar om vloeren te reinigen. Mechanische en elektrische systemen. Beiden hebben als doel het voor degene die de vloer moet reinigen, gemakkelijker te maken.

Als voorbeeld noemen wij een systeem van Greenspeed® dat het sjouwen met emmers en het uitwringen van doeken elimineert. Dit systeem bestaat uit een aluminium steel met een geïntegreerd waterreservoir. Met een simpele druk op het handvat wordt een gedoseerde hoeveelheid water over het oppervlak gesproeid. De waterdruk in de steel garandeert drie krachtige stralen aan de onderkant van het systeem, zelfs als het reservoir al meer dan 70% leeg is. In het reservoir past bijna een halve liter water waarmee ca. honderd vierkante meter kan worden gereinigd.

Machines:
Het eindresultaat van een nat gereinigde kunststof vloer wordt te allen tijde beïnvloed door de manier van schrobben. Naast het schrobben met de hand zijn er verschillende soorten machines te gebruiken bij het reinigen van een kunststofvloer.

Eénschijfmachine:
 
Deze machine heeft een ronde schijf die aangedreven wordt. Dit kan zijn een padschijf of een borstelschijf. Door de steel van deze machine te heffen of te drukken is de druk die wordt uitgeoefend op de kunststofvloer enigszins beïnvloedbaar.

Voor het reinigen van een kunststofvloer met een éénschijfmachine raden wij aan er een te nemen met een instelbaar, of een zo laag mogelijk, toerental. Dit verhoogt de grip op de vloer en daardoor de reinigende werking ervan.

Schrobzuigmachines :
Schrobzuigmachines zijn in diverse maatvoeringen verkrijgbaar, afhankelijk van het te reinigen vloeroppervlakte. Dit soort machines maakt het mogelijk om een hoeveelheid water gemengd met reinigingsmiddel te transporteren door de ruimte en te verdelen over de vloer. Met de borstel(s) of pads reinigt hij de vloer, waarna hij direct het vervuilde water weer op kan zuigen.

Schrobzuigmachines zijn goed te gebruiken voor het dagelijkse onderhoud van een vloer. Gebruik van deze machine is veel minder arbeidsintensief en zal veel minder tijd in beslag nemen. De uit te oefenen druk van de borstel of pad op de vloer is vaak ook nog te beïnvloeden.

Hier afgebeeld is een Kärcher machine, type B150.

Voor het schrobben van een gladde vloer wordt een pad gebruikt. Dit is een ronde schijf die onder op de machine gemonteerd wordt. Deze pads zijn er in verschillende soorten hardheid. Hoe donkerder de kleur (beginnend bij wit, tot zwart) hoe harder hij wordt.

Voor een kunststofvloer adviseren wij om een dikke beige of rode pad te gebruiken. Indien de rode pad bij zwaar aangehecht vuil geen bevredigend resultaat geeft, kan men overwegen een groene pad te gebruiken.

Een goed voorbeeld van een groene pad voor zwaar aangehecht vuil is bijvoorbeeld de scrub MachinePad van Greenspeed®, die wordt gebruikt in combinatie met een schrobmachine bij het vochtig, mechanisch moppen van harde vloeroppervlakken. Deze pad bestaat uit getwist microvezel- en polyester materiaal met stroken verhard, blauw polypropyleen. 70% microvezel en 30% polypropyleen (blauwe stroken). Deze stroken zorgen voor een extra schrobwerking.

Bij het gebruik van een dunne pad is de kans groot dat de schijf een keer in de vloer hapt.

SCHROB NOOIT EEN DROGE VLOER MET EEN DROGE PAD!

Het reinigingsmiddel

Naast het gebruik van machines, is het reinigingsmiddel een belangrijke factor bij het reinigen van oppervlakten. Als men niet het juiste reinigingsmiddel gebruikt zal het oppervlak niet schoon worden of zelfs beschadigen.

De juiste keuze van het reinigingsmiddel is dus heel belangrijk. Er zijn 1001 verschillende soorten schoonmaakmiddelen, die aanvankelijk allemaal op elkaar lijken. Bijna al deze schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op reiniging door middel van zepen. De eigenschap van zeep is, dat het vuil aantrekt. Het nadeel van schoonmaakmiddel met zeep is dat er altijd een heel klein filmlaagje op de vloer achterblijft. Dit laagje zeep zal vuil aantrekken waardoor de vloer sneller vervuilt. Doordat dit vuil aan het zeeplaagje blijft plakken kan het de vloer beschadigen wanneer er over de vloer gelopen wordt.

Hetzelfde geldt ook voor polymeer-houdende reinigingsproducten. Deze maken de vloer glimmend, maar laten tevens een soort van waslaagje achter. Indien deze producten worden gebruikt op een anti– statische of geleidende vloer zal dit waslaagje de poriën verdichten. De vloer zal hierdoor zijn geleidende eigenschap gaan verliezen.

Ieder reinigingsmiddel op waterbasis heeft een pH-waarde. De pH-waarde geeft aan of een product zuur of alkalisch is. Bovendien is de pH-waarde belangrijk voor de beoordeling van de agressiviteit van een product t.o.v. huid, ogen en kleding. De indeling van de pH-schaal loopt van 0 tot 14. Hierin geeft een pH van 7 aan dat een product neutraal is.

Zuren hebben een pH lager dan 7 en worden ingezet bij reiniging van anorganische vervuiling (roest, kalk, etc.). Hoe lager de pH, hoe sterker zuur het product is. Bij gebruik van zure reinigingsmiddelen moet men altijd voorzichtig te werk gaan, omdat deze verschillende materialen als metaal, beton, kunststof, textiel, verfwerk en voegen aan kunnen tasten.

Alkalische producten hebben een pH hoger dan 7 en worden ingezet bij het verwijderen van organische vervuiling (rubber, olie, etc.). Ook hierbij geldt: hoe hoger de pH, hoe hoger de alkaliteit van het product. Bij gebruik van sterk alkalische producten moet men ook voorzichtig zijn. Dergelijke producten kunnen o.a. wol, verfwerk, aluminium en andere lichte metalen aantasten.Voordat een vloer gereinigd gaat worden moet er een inschatting gemaakt worden van de vervuiling. Hoe sterker het vuil gehecht is aan de vloer, hoe agressiever het reinigingsmiddel moet zijn voor een optimaal resultaat. Voor de dagelijkse reiniging wordt in de regel een zwak alkalisch (sterk verdund) product gebruikt. Het is dus belangrijk dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de vervuiling. Indien er gebruik wordt gemaakt van een machine bij de reiniging moet er een laagschuimend middel gebruikt worden.

**MENG SCHOONMAAKPRODUCTEN NOOIT MET CHLOOR !**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen die gevaar voor de omgeving opleveren.

Voor een goede reiniging van de vloer is het belangrijk dat het reinigingsproduct in de juiste verhouding wordt gemengd met water. Gebruik een maatbeker om het in de voorgeschreven verhouding te mengen.

Gebruik bij reinigingsmiddelen altijd handschoenen om huidirritatie te voorkomen!!

De moleculen in het reinigingsproduct verbinden zich met het vuil en maken het los (zwevend), zodat het vuil met water weggespoeld kan worden. Wordt er teveel reinigingsproduct gebruikt, dan zullen de moleculen die geen verbinding met het vuil aan hebben kunnen gaan achterblijven op de vloer. De over-gedoseerde moleculen zullen een waas achterlaten op de vloer. Ze kunnen eenvoudig verwijderd worden door de vloer nog eens met water na te spoelen.

Als u zich afvraagt of de producten die u hebt, volstaan voor een goede reiniging van uw kunststof vloer en deze niet aan zullen tasten, neemt u dan gerust contact met ons op

onze projecten

Hieronder een greep uit onze projecten. Elk project wordt op maat gemaakt, passend bij uw stijl, wensen en budget. U kunt rekenen op goed advies met een sterke- en duidelijke onderbouwing.

contact opnemen

U heeft een vraag of wilt een afspraak maken? Neem telefonisch contact op of vul het offerteformulier in.

CONTACTFORMULIER
OFFERTE

Neem via onderstaand contactformulier op indien u een vraag hebt, meer informatie wilt, of om teruggebeld te worden.

Translate »